UPLOAD FILE PERMOHONAN KTA GRPG

PERMOHONAN KOLEKTIF PEMBUATAN KTA GRPG 08

NAMA DPD :

NAMA KOORDINATOR PEMOHON KTA :

No HP :

JABATAN DALAM KEPENGURUSAN DPD :

NAMA KETUA DPD :

No. HP Ketua DPD :

Dengan ini saya mewakili anggota dan telah memperoleh persetujuan dari Ketua DPD untuk mengurus permohonan KTA secara kolektif dari anggota kami sesuai dengan formulir terlampir.

Persyaratan :
1. Seluruh data yang diperlukan telah terisi dengan lengkap
2. Seluruh pemohon KTA telah menyerahkan bukti identitas (KTP/SIM)
2. Seluruh pemohon KTA telah memperoleh persetujuan dari Ketua DPD dan DPC masing-masing.
3. Apabila terdapat kekurangan data, maka saya bersedia melengkapinya dengan segera.

UPLOAD FILE EXCEL (Max Size : 10 Mb)

FORMULIR KTA UNTUK PENGURUS DPD :

FORMULIR KTA UNTUK PENGURUS DPC/PAC :

FORMULIR KTA UNTUK ANGGOTA (NON PENGURUS)

Total seluruh anggota pemohon KTA (orang):

Sebelum 'KIRIM', harap diperiksa kembali data anda.
Sudah diperiksaOk